damlama sulama trakya

Damla Sulama Nedir ?

      Damla Sulama bitkinin ihtiyacı olan suyun doğrudan bitkinin kök bölgesine, istenilen zaman ve miktarda, düşük basınçla verilmesidir. Damla Sulama sistemi; 16-20 mm çapında belli aralıklarla damlatıcıların bulunduğu damla sulama borusu, suyun damlatıcıları tıkamaması için filtre edildiği ve bazı ilaçların ve gübrelerin sulama suyuna karıştırıldığı kontrol ünitesi, pompa ve değişik çaplarda PVC veya PE ana ve yan borulardan oluşur.

Niçin Damla sulama ?

     Diğer sulama yöntemlerinden ister salma sulama, isterse yağmurlama sulama olsun, topraktaki nem düzeyini sürekli bitkinin istediği seviyelerde tutmak mümkün değildir. Gereğinden az su verildiğinde yani düşük nemde; topraktaki bu suyu, toprak daneleri tarafından kuvvetle tutulduğu için bitki almakta çok zorlanır. Bitki ürün yapımına harcayacağı enerji bu suyu almaya harcayacağından verim ve kalite düşmektedir. Gereğinden fazla su verildiğinde ise; toprak taneleri arasındaki boşluk tamamen suyla dolduğundan topraktaki hava, dolayısı ile oksijen miktarı iyice azalmaktadır. Bunun sonucunda da bitki kök gelişimi iyice zayıflamakta, mikroorganizmaların faaliyeti yavaşlamakta, hatta bazen bitki için toksik etki yapmaktadır. Bütün bunların sonucunda da verim ve kalite iyice düşmektedir.
     Bu nedenle Damla sulama haricinde diğer sulama yöntemlerinin tümünde topraktaki nemi bitkinin kolayca alabileceği seviyelerde sürekli tutmak mümkün değildir. Be nedenle Damla sulama ile birim alandan daha fazla miktarda ve kalitede ürün alınabilmektedir.

Damla Sulama ile hangi bitkiler sulanabilir ?

     Damla sulama ile sıraya ekilen her tür sebzelerde (Çilek,Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun-Karpuz, Kabak vb.), her tür meyve ağaçlarında, meye fidanı yetiştiriciliğinde, seralarda, patates, mısır gibi tarla bitkilerinin sulamasında başarı ile uygulanabilir. Özellikle toprakta nem eksikliğine hassas ve Pazar değeri yüksek bitkilerin sulanmasında ısrarla önerilir. Damla Sulama hangi toprak ve su kaynağı koşullarında uygulanabilir?
     Damla sulama her tür toprakta, eğimli ve engebeli tüm arazilerde güvenle uygulanabilir. Dere, kanal, sondaj ve derin kuyularda, Özellikle su kaynağının kıt ve kısıtlı olduğu yerlerde çok geniş alanların sulamasında kullanılabilir. Suyun damlatıcıları tıkamaması için; içinde çöp, saman, yosun, balçık ve aşırı kum gibi partiküller olmamalı ve kurulacak sistemle filtre edilmelidir. Damla sulamanın esası her seferinde daha az miktarda ve sık aralıklarla sulama yapılacağından su kaynağı sürekli olmalıdır.

Damla Sulama ile sulamak kolay mıdır?

     Damla sulama sistemi kurulduktan sonra sulamak için sadece vanayı açıp kapamak veya pompayı çalıştırmak kafidir.İşletmesi en kolay sulama sistemidir.

Damla sulamanın avantajları nelerdir?

-Mahsulde % 20-50 arasında verim artışı,
-Mahsuldeki yüksek kalite ile yüksek fiyata satabilme,
-Mahsulde 15-20 gün erkencilik,
-Sulama sırasında bile ürün hasadı yapılabilir,
-Sudan % 50 ye varan tasarruf,
-Kıt su kaynaklarında bile geniş alanların sulaması başarı ile sulanabilir,
-Gübre suyla direk bitkinin kök bölgesine verildiğinden gübreden azami istifade ve tasarruf,
-Tarlanın her tarafı ıslatılmadığından hastalık ve yabancı ot kontrolü daha kolay,
-Sulama işçiliği ve enerjiden tasarruf,
-Toprakta nem sürekli tarla kapasitesi sınırlarına yakın tutulduğunda yüksek verim ve kalite,
-Tuz oranı yüksek kalitesiz sular bile sulamada güvenle kullanılabilir.

Damla sulamanın dezavantajları nelerdir ?

          Damla sulamanın sadece diğer sulamalara göre ilk yatırım maliyeti yüksektir. Ancak kurulan sistem 6-7 yıl ekonomik olarak randımanlı bir şekilde kullanılacağı ve üründeki verim ve kalite artışı, işçilik, gübre ve su tasarrufu ile ilk yıl bile kendini amorti edebilir.
     

Damla Sulama Sistemi satın almadan önce nelere dikkat edilmelidir?

     Piyasada çok değişik fiyat ve kalitede damla sulama sistemi bulunduğundan satın almadan veya kurdurmadan önce mutlaka su kaynağı ve arazi görülerek dengeli bir su dağılımı için doğru projeleme yapılmalı, mutlaka işi bilen ve güvenilir firmalar tercih edilmelidir. Bu konuda her tür bilgi ve yardım için Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.