damlama sulama trakya
Tarımda Sulamanın Önemi :

      Su, yeryüzünde hayatın kaynağıdır. Canlılar hayatını devam ettirmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, türe bağlı olarak % 90–95 oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Toprak mevcut bulunan besin elementlerinin doğal döngüsünü tamamlanması su döngüsüne bağlıdır. Yağışlarla düşen suyun buharlaşma ve terlemeyle tekrar havaya iletilmesi olayıdır.
     Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilir. Günümüzde daha az sulama suyu, az işçilik, derenaj ve tuzluluk sorunu yaratmayacak, verim ve kaliteyi arttıracak sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır.
     Ülkemizde yapılan sulu tarımda damlama sulama yöntemi son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Damlama sulama yönteminin hızla yaygınlaşmasında en önemli etken, damla sulama yöntemiyle sulama yapılan tarım alanlarından alınan ürünlerde verim artışlarının yüksek olması yanında, kalite artışlarına bağlı alınan prim ödemeleri, gübre kullanımdaki azalış, hastalıklarda azalmalara bağlı olarak az ilaç tüketiminin üreticiye kar olarak kalması ve en önemlisi kısıtlı olan sulama su kaynaklarının diğer yöntemlere göre çok daha az kullanılmasıdır.

Tarımsal Sulama Yöntemleri :

Tarımsal sulamada en çok yüzey sulama, yağmurlama sulama ve mikro sulama yöntemleri kullanılmaktadır.

Genel Özellikler :

• Püskürtme çıkış açıcı 23°
• Flanşör üzerine standart montaj
• Tek nozullu
• Aletsiz basit sektör ayarı
• Su geçirmez,her zaman yağlı bilya yatağı